Yazılım geliştirme, organizasyon ve koordinasyon, eğitim / çalıştay, enerji ölçümleri, doğrulama, pazar araştırması, yerel mevzuat, finansal finansman, trend analizi, raporlama gibi çok çeşitli hizmetler sunuyoruz.

Enerji verimliliği konusunda her zaman yeni projelere ve ortaklıklara açığız. Daha fazla bilgi için Danışmanlık sayfamıza göz atın.

Projelerimiz

Finance In Motion için Green for Growth Fund (GGF) fonunu desteklemek için bir dizi hizmet sunuyoruz. GGF, öncelikle enerji tüketimini, kaynak kullanımını ve CO2 emisyonlarını azaltan önlemlere yatırım yaparak iklim değişikliğini hafifleten ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyen bir etki yatırım fonudur.

GGF, yerel finans kurumları aracılığıyla işletmelere ve hane halklarına tahsis edilmiş finansmanı kanalize eder ve uygun projeleri doğrudan finanse eder . GGF, Türkiye, Avrupa Doğu Komşuluk Bölgesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika dahil olmak üzere Güneydoğu Avrupa’da 19 pazarda faaliyet göstermektedir.

GGF, 2009 yılında Avrupa Yatırım Bankası ve KfW Kalkınma Bankası tarafından, Avrupa Komisyonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) desteğiyle başlatılmıştır. Finance in Motion, fonun başlangıcından bu yana fon danışmanı olarak hizmet vermektedir.

Kinect Enerji Hizmetleri dünya çapındaki müşteriler tarafından, geleneksel ve yenilenebilir sıvı yakıtlar, yağlayıcılar, elektrik ve doğal gaz tedariği konularında güvenilen bir kurumdur. 35 yıllık tecrübemiz ve Kinect Energy ile olan iş birliğimiz ile rüzgar ve güneş enerjisinin yanı sıra; uluslararası markalar ve yerel işletmeler için sürdürülebilirlik hizmetleri ve data yönetimi hizmetlerini kolaştırmaya devam ediyoruz.

“Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi” (TEVMOT) Projesi, KOBİ’lerde yeni ve enerji verimli motorların uygulamaya konması, enerji verimli motorlara olan talebin artırılması ve halen kullanılan eski ve verimsiz elektrik motorlarının değiştirilmesi yoluyla Türkiye’de “piyasa dönüşümü” sağlamayı, enerji verimliliğine önemli ilave yatırımları teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu hedef sanayide kullanılmakta olan 7,5 – 375 kW anma güç aralığında yer alan alternatif akım – AC, asenkron, 3 fazlı, sincap kafes motorların verimlileri ile değiştirilerek, Türkiye ekonomisine 21 milyar TL*  katkı sağlayacak bir dönüşümün başlangıcının yapılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması anlamına gelmektedir.

Projenin temel amacı, Enerji Verimliliği yatırımları için ticari banka kredilerini artırarak KOBİ’lerde enerji kullanımının verimliliğini artırmaktır.